Kransslinga

Myriophyllum verticillatum L.

Kranstusenblad Krans-Tusindblad Kiehkuraärviä Tjarnamari Whorled Water-milfoil Quirliges Tausendblatt

Kransslinga Beskrivning. Kransslinga är en ofta meterlång slingbildande vattenväxt. Stjälken är tre till fyra millimeter bred och grön. Stjälkbasen är enkel och J-formig. Skottspetsarna bildar särskilda kompakt klubbformade övervintringsskott. Bladen är ganska långa och breda samt djupt parflikiga och sitter fyra eller fem tillsammans i varje krans. Skotten är inte sällan decimeterbreda. Kransslinga blommar från juli till september. Blommorna sitter i kransar i vecket av välutvecklade, parflikiga stödblad som är minst en halv centimeter långa.
Kransslinga Kransslinga är den enda av arterna i släktet som kan växa ovanför vattenlinjen och då med mycket täta, alltid saftigt gröna skott. Landformen kan förväxlas med icke blommande exemplar av vattenblink (Hottonia palustris) som dock har strödda blad med bredare och ljusgröna bladflikar.

Kransslinga

Utbredning. Kransslinga är ganska sällsynt men förekommer i nästan hela landet, den har en förkärlek för kulturpåverkade miljöer. Den växer på mjuka bottnar i näringsrika sjöar, diken och dammar. På fuktiga leriga stränder växer den ibland på land. Första fynduppgift är från Uppsala och publicerades 1745 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet verticillatum betyder 'med kransar' och syftar på bladen.

Familj: Haloragaceae
Släkte: Myriophyllum

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/haloraga/myrio/myriver.html
Senaste uppdatering: 29 november 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg