Knoppslinga

Myriophyllum sibiricum Kom.

Vetenskapliga synonym: M. exalbescens Fern., M. spicatum L. ssp. squamosum C. Hartm.
Svenska synonym: kotteslinga

Kamtusenblad Grønlandsk Tusindblad Kalvaärviä

Blomställning hos knoppslinga Beskrivning. Knoppslinga är en meterlång slingbildande vattenört. Stjälken är tre till fyra millimeter bred och ofta urblekt rödaktig eller benvit. Stjälkbasen är enkel och J-formad och skottspetsarna bildar särskilda hårda kompakta övervintringsknoppar (turioner). Bladen sitter fyra i krans och är veka, djupt parflikiga med ganska glest sittande flikar. Knoppslinga blommar i juli-augusti. Blommorna sitter i kransar i vecket av korta tandade stödblad.
Knoppslinga är mycket lik axslinga (M. spicatum) och har tidigare sammanblandats med denna. Axslinga har dock grenig stjälkbas, styvare blad med tätare bladflikar, saknar övervintringsskott, samt har hela stödblad i blomställningen.

Utbredning. Knoppslinga förekommer i nästan hela landet. Arten växer liksom axslinga i både sött- och bräckt vatten, men oftare i sötvatten i de norra delarna av sitt utbredningsområde. Utbrdningen är ännu ofullständigt känd eftersom arten nyligen uppmärksammades som svensk. Utbredningskartorna som visas under axslinga (M. spicatum) omfattar även knoppslinga. Första fynduppgift är från 'Northern Sweden' och publicerades 1980 av Aiken & McNeill i Botanical Journal of the Linnean Society 80: 213-222.

Etymologi. Artnamnet sibiricum betyder 'från Sibirien'.

Familj: Haloragaceae
Släkte: Myriophyllum

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/haloraga/myrio/myrisib.html
Senaste uppdatering: 8 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg