Hårslinga

Myriophyllum alterniflorum DC.

Tusenblad Hår-Tusindblad Ruskoärviä Sikjamari Alternate Water-milfoil Wechselblättriges Tausendblatt

Blommor av hårslinga Beskrivning. Hårslinga är en späd, men ofta meterlång, slingbildande vattenväxt. Stjälken är millimetertjock. Stambasen är vanligen grenig och växten saknar särskilda övervintringsskott (turioner). Hela växten är ofta rödaktig i färgen. Bladen sitter tre eller fyra i krans och är djupt parflikiga med hårfina bladflikar. Bladen är ofta längre än avståndet mellan bladkransarna och skottspetsarna ser ut som tunna penslar, vilket ger arten ett tätt och prydligt utseende. Hårslinga blommar från juni till augusti. Blommorna sitter i Hårslinga glesa ax som knappast blir längre än tre centimeter. Hanblommorna sitter enstaka eller få tillsammans, de översta honblommorna sitter också ofta enstaka medan de nedre sitter i krans. Blommornas stödblad är små men bladlika.
Hårslinga känns lättast igen på den tunna stjälken och de penselformigt hopstående bladen i skottspetsarna. Skotten är smala, ofta endast lillfingertjocka. Alla de övriga arterna är grövre.

Hårslinga

Utbredning. Hårslinga är ganska vanlig i hela landet. Den växer företrädesvis i näringsfattiga sjöar. Första fynduppgift publicerades år 1798 (Nordstedt 1920).

Hårslinga

Etymologi. Artnamnet alterniflorum betyder 'med alternerande blommor' och syftar på att hanblommorna och de översta honblommorna ofta sitter enstaka.

Familj: Haloragaceae
Släkte: Myriophyllum

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/haloraga/myrio/myrialt.html
Senaste uppdatering: 3 september 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg