Måbär

Ribes alpinum L.

Svenska synonym: degbär

Alperips Fjeld-Ribs Taikinamarja Mountain Currant Berg-Johannisbeere

Måbär

Beskrivning. Måbär är en meterhög buske utan tornar. Grenarna är vanligen veka och utbredda. Bladen är små, grunt treflikiga och särskilt på undersidan glänsande. Måbär blommar i maj-juni med blekgula blommor som sitter i korta upprätta klasar. Arten är tvåbyggare och har oftast skilda han- och honbuskar. Blommorna är funktionellt enkönade trots att de till synes har både ståndare och pistiller. Hanblomställningarna har blommor med reducerade pistiller och har ofta fler blommor än honblomställningarna, vars blommor har rudimentära ståndare. Bären är röda och har en fadd smak.
Måbär Arterna trädgårdsvinbär (R. rubrum) och skogsvinbär (R. spicatum) har också röda bär som liknar måbärets, de båda förra har dock mer upprätta grenar, större blad, hängande blomklasar och bär med syrlig smak.

Närbild av blommor Utbredning. Måbär är vanlig från Skåne till Uppland, men förekommer också sparsamt norrut till Västerbotten. Den växer ofta som undervegetation i skogar och lundar på mullrik jord, påfallande ofta finner man den i sällskap med skogstry (Lonicera xylosteum). Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Måbär Användning. Måbär är mycket tålig och har god skottskjutningsförmåga. Den odlas därför ofta som häckväxt i offentliga planteringar, kring skolor och affärscentra.

Etymologi. Artnamnet alpinum betyder 'växer i alpina mijöer'.

Familj: Grossulariaceae
Släkte: Ribes

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Måbärsbusken sällskapar icke sällan med Stickelbärsbusken och visar sig gerna bland Hägg och andra lundens buskar, mest utmärkt genom bladens glänsande undersida och de slutligen röda bären."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/grossularia/ribes/ribealp.html
Senaste uppdatering: 23 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg