Bestämningsnyckel

Ribes L. - Ripsar

1. Grenar torniga. Blommor enstaka eller få tillsammans.
---krusbär (R. uva-crispa)
1. Grenar ej torniga. Blommor i mångblommiga klasar.
---2

2. Bladundersida med talrika små gula körtlar, blad starkt aromatiskt doftande. Bär svart.
---svarta vinbär (R. nigrum)
2. Bladundersida utan körtlar, blad ej aromatiskt doftande. Bär rött, hos odlade namnsorter ibland vitt.
---3

3. Blommor i upprätta klasar. Bär med fadd smak.
---måbär (R. alpinum)
3. Blommor i hängande klasar. Bär med syrlig smak
---4

4. Krona djupt skålformig. Ståndarknappar odelade.
---skogsvinbär (R. spicatum)
4. Krona grunt skålformig till platt. Ståndarknappar delade av ett brett sterilt mittparti.
---trädgårdsvinbär (R. rubrum)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/grossularia/ribes/nyckel.html
Senaste uppdatering: 12 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg