Globularia L.

Bergskrabbor

Beskrivning. Flerårig, lågväxt ört med vedartad jordstam. Rosettblad långskaftade, kala, oftast tretandade i spetsen. Stjälkblad strödda, oskaftade, spetsiga. Blommor samlade i en toppställd, rundad till något plattat huvudlik samling, omgivna av lansettlika stödblad. Foder smalbladigt, femflikat. Krona ljusblå, sambladig, tvåläppig, överläpp smalt tvåflikad, underläpp smalt treflikad. Ståndare fyra, varav två är korta. Fruktämne översittande. Frukt en nöt, 2-2,5 mm lång, innesluten i det kvarsittande fodret.
Kromosomtal: 2n=32.

Etymologi. Släktnamnet Globularia kommer av latinets globus (klot) och syftar på den runda blomsamlingen (Odhner 1963).

Släktet har 22 arter varav en, bergskrabba (G. vulgaris), växer vild i Sverige.

Familj: Globulariaceae

Art:
bergskrabba (G. vulgaris)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/globularia/globu/welcome.html
Senaste uppdatering: 28 augusti 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg