Bildgalleri

Bergskrabba - Globularia vulgaris L.


Bergskrabba

Bergskrabba

Bergskrabba

Bergskrabba

Vinterståndare

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/globularia/globu/globvul2.html
Senaste uppdatering: 16 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg