Geraniaceae

Näveväxter

Beskrivning. Ett- till fleråriga, vanligen håriga och ibland också körtelhåriga örter. Stjälkar nedliggande till upprätta. Blad strödda eller sällan motsatta, djupt handflikiga eller upprepat parbladiga. Blommor tvåkönade, femtaliga. Foderblad fem, fria, uppåt- eller utåtriktade. Kronblad fem, fria, ibland olikstora, rosaröda till violetta, sällan brunaktiga eller vita. Ståndare fem eller tio, ibland också med fem så kallade staminodier (ståndare utan ståndarknappar). Stift ett, märken fem. Frukt av fem delfrukter med lång näbb som i hela sin längd är fästad vid blomaxeln. Delfrukter slutna eller öppnande sig vid mognaden.

Övrigt. Hos brunnäva (Geranium phaeum) och hos arterna i släktet skatnävor (Erodium) sitter fruktnäbben kvar på delfrukten efter att den släppt från blomaxeln. Hos alla de andra arterna fungerar fruktnäbben som en katapult och slungar iväg fröet eller delfrukten när de mognat.

Familjen har 14 släkten och över 700 arter. I Sverige finns två släkten, nävor (Geranium) med 14 arter och skatnävor (Erodium) med en art. Till näveväxterna hör bland annat arter som midsommarblomster (Geranium sylvaticum), blodnäva (G. sanguineum), stinknäva (G. robertianum) och skatnäva (Erodium cicutarium).
Till familjen hör också släktet pelargoner (Pelargonium) med omkring 300 arter och ett mycket stort antal odlade hybrider, former och sorter.

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Erodium - skatnävor
Geranium - nävor

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gerania/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg