Bestämningsnyckel

Geraniaceae - Näveväxter

1. Blad flera gånger parflikiga. Delfrukt med kvarsittande spiralvriden näbb.
---skatnävor (Erodium) - 1 art: skatnäva (E. cicutarium)
1. Blad handflikiga. Delfrukt ej med spiralvriden näbb, sällsynt med ihoprullad näbb.
---nävor (Geranium) - 14 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gerania/nyckel.html
Senaste uppdatering: 12 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg