Bestämningsnyckel

Geranium L. - Nävor

1. Blommor mörkt brunvioletta. Delfrukt avfallande oöppnad, med kvarsittande hoprullad fruktnäbb.
---brunnäva (G. phaeum)
1. Blommor rosa till blåvioletta, sällan vita. Delfrukt ej avfallande, eller avfallande utan kvarsittande fruktnäbb.
---2

2. Blommans foderblad upprätta, hopstående.
---3
2. Blommans foderblad utåtriktade, ej hopstående.
---4

3. Illaluktande ört. Blad matta, tre- eller femkantiga i omkrets. Foderblad håriga, ej kölade.
---stinknäva (G. robertianum)
3. Ej illaluktande ört. Blad blanka, kala, cirkelrunda i omkrets. Foderblad kala, kölade.
---glansnäva (G. lucidum)

4. Blommor stora, mer än två centimeter breda.
---5
4. Blommor små, upp till två centimeter breda.
---8

5. Blommor och fruktställningar ensamma.
---blodnäva (G. sanguineum)
5. Blommor och fruktställningar i par.
---6

6. Blommor ljust rödlila. Övre blad motsatta. Stjälk utan körtelhår.
---kärrnäva (G. palustre)
6. Blommor violetta till blåvioletta, sällan vita. Blad strödda. Stjälk med körtelhår upptill.
---7

7. Blommor violetta eller ibland vita, två till tre centimeter breda. Blomskaft upprätta från knopp- till fruktstadium.
---midsommarblomster (G. sylvaticum)
7. Blommor blåvioletta, tre till fyra centimeter breda. Blomskaft nedböjda i knoppstadiet, samt efter blomningen.
---ängsnäva (G. pratense)

8. Foderblad med mycket kort uddspets. Delfrukter avfallande oöppnade, fruktnäbb kvarsittande i fruktställningen.
---9
8. Foderblad med lång uddpspets. Delfrukter och näbb kvarsittande i fruktställningen, bara fröet slungas iväg.
---11

9. Medelstor, två- till flerårig ört. Stjälk upp till sex decimeter hög. Blommor rödvioletta.
---skuggnäva (G. pyrenaicum)
9. Lågväxta, ettåriga örter. Stjälk upp till tre decimeter hög. Blommor rosa eller rosaröda.
---10

10. Blomskaft korthåriga. Kronblad korta, ungefär lika långa som foderbladen. Delfrukter täthåriga, släta.
----sparvnäva (G. pusillum)
10. Blomskaft med långa utspärrade hår. Kronblad långa, tydligt längre än foderbladen. Delfrukter kala eller med glesa kanthår, släta eller med diagonala åsar.
----mjuknäva (G. molle)

11. Stjälkar klibbiga. Blommor blåvioletta, över en centimeter breda. Blad ganska bredflikiga.
----12
11. Stjälkar ej klibbiga. Blommor rosa eller karminröda, upp till en centimeter breda. Blad smalflikiga.
----13

12. Blommor med röda märken. Frön enfärgade.
----brandnäva (G. lanuginosum)
12. Blommor med vita eller grönvita märken. Frön fläckiga.
----svedjenäva (G. bohemicum)

13. Blom- och fruktskaft långa, vanligen mer än dubbelt så långa som foderbladen. Krona rosa, kronblad tydligt längre än foderbladen. Foderblad hinnkantade.
----duvnäva (G. columbinum)
13. Blom- och fruktskaft korta, vanligen ungefär lika långa som foderbladen. Blomma karminröd, liten, kronblad liklånga med foderbladen. Foderblad ej hinnkantade.
----fliknäva (G. dissectum)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gerania/geran/nyckel.html
Senaste uppdatering: 13 november 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg