Midsommarblomster

Geranium sylvaticum L.

Vetenskapliga synonym: G. rivulare Vill. (ssp. rivulare)
Svenska synonym: skogsnäva; alpnäva (ssp. rivulare)

Sjuskjære, Skogstorkenebb Skov-Storkenæb Metsäkurjenpolvi Blágresi Wood Crane's-bill Wald-Storchschnabel

Midsommarblomster Beskrivning. Midsommarblomster är en flerårig ört som kan bli drygt en halv meter hög. Stjälkarna är dunhåriga och har också körtelhår. Bladen är handflikiga med ganska breda och kortspetsade flikar. Midsommarblomster blommar vanligen i juni-juli. Blommorna är ganska stora och sitter två och två i stora knippen, de är oftast violetta men i norra Sverige är vitblommiga exemplar inte ovanliga. Delfrukterna öppnar sig när de är mogna och fröet slungas Midsommarblomster iväg med hjälp av den elastiska fruktnäbben. Underarten alpnäva (ssp. rivulare (Vill.) Rouy), som är vitblommig och saknar körtelhår på blomskaften, kan påträffas tillfälligt.
Midsommarblomster är mest lik ängsnäva (G. pratense), men den senare har böjda blom- och fruktskaft, djupare flikade blad och mer blåtonade blommor.

Midsommarblomster Utbredning. Midsommarblomster är vanlig i skogstrakter i hela landet och den är den vanligaste av våra nävor (Geranium). I fjälltrakterna växer den ofta i ängsbjörkskogar och på högörtsängar. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Frukter av midsommarblomster Etymologi. Artnamnet sylvaticum kommer av latinets sylva (skog) och syftar på växtplatsen. Namnet midsommarblomster har den fått då den ofta blommar som bäst runt midsommar.

Familj: Geraniaceae
Släkte: Geranium

Norden
Norra halvklotet
Blomningstid
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Ingen växt finnes, som är vare sig ymnigare i de tätaste skogarne eller ståtligare på fjällen.
Blommans färg är i allmänhet blå, men den varierar ganska ofta, 1) då kronan blir hvit, men ståndarne förblifva blå; 2) då både kronan och ståndarne blifva hvita; 3) då blomkronan är blå- och hvit-brokig."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gerania/geran/gerasyl.html
Senaste uppdatering: 7 januari 2015
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg