Skuggnäva

Geranium pyrenaicum Burm. f.

Askerstorkenebb Pyrenæisk Storkenæb Pyreneittenkurjenpolvi Hedgerow Crane's-bill Pyrenäen-Storchschnabel

Skuggnäva

Beskrivning. Skuggnäva är en medelstor, två- eller flerårig, mjukt hårig ört med handflikiga blad. Stjälkarna är upprätta, utspärrat håriga, och blir upp till sex decimeter höga. Skuggnäva blommar under sommaren och hösten, från juni till september. Foderbladen är upprätta med en mycket kort uddspets och kronbladen är rödvioletta och urnupna i spetsen. Blommorna har tio ståndare. Delfrukterna är håriga och öppnar sig inte utan sprids oöppnade.
Blad Skuggnäva känns igen på sina urnupna kronblad, foderblad med kort uddspets och speciella blomfärg. Delfrukterna liknar sparvnävans (G. pusillum) delfrukter, men dessa är något mindre och sparvnäva är också mer lågväxt, med korthårig stjälk och små, rosa blommor med bara fem fertila ståndare.

Skuggnäva Utbredning. Skuggnäva förekommer från Skåne till Uppland, den är sällsynt men kan lokalt vara ganska vanlig. Den påträffas främst på skuggig gräsmark ofta nära bebyggelse eller uppodlad mark. Skuggnäva Första fynduppgift är från Marieberg i Stockholm där den hittades av Olof Swartz i början av 1800-talet (Nyman 1867).

Etymologi. Artnamnet pyrenaicum betyder 'från Pyrenéerna'.

Familj: Geraniaceae
Släkte: Geranium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gerania/geran/gerapyr.html
Senaste uppdatering: 13 november 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg