Sparvnäva

Geranium pusillum L.

Småstorkenebb Liden Storkenæb Pihakurjenpolvi Small-flowered Crane's-bill Kleiner Storchschnabel

Sparvnäva

Beskrivning. Sparvnäva är en lågväxt, ettårig ört med små rosa blommor. Stjälkarna är nedliggande till upprätta och mycket kort håriga. De handflikiga bladen är ganska djupt loberade. Sparvnäva blommar under hela sommaren, från maj till september. Foderbladen är utåtriktade och har en mycket kort uddspets. Kronbladen är korta, ungefär lika långa som foderbladen, och grunt kluvna. Sparvnäva Blommorna har fem ståndare och fem så kallade staminodier, ståndare utan ståndarknappar. Delfrukterna är långsmala, vanligen cirka två millimeter långa, tilltryckt håriga och sprids oöppnade.
Blad Sparvnäva liknar mjuknäva (G. molle), den senare skiljer sig genom att dess stjälkar har långa mjuka hår som är längre än stjälkens bredd, tio ståndare och delfrukter som är brett elliptiska, vanligen ribbade och oftast kala.

Sparvnäva

Utbredning. Sparvnäva är ganska vanlig upp till Gästrikland, men den förekommer sällsynt även längre norrut. Den växer på berghällar, torrbackar, åkrar och ruderatmark. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Frukter

Etymologi. Artnamnet pusillum kommer av latinets pusus (liten gosse) och betyder mycket liten, namnet syftar på att sparvnäva är en liten, lågväxt art.

Familj: Geraniaceae
Släkte: Geranium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gerania/geran/gerapus.html
Senaste uppdatering: 14 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg