Bildgalleri

Kärrnäva - Geranium palustre L.


Ur Riksmuseets samlingar:
Osbecks första svenska fynd av
kärrnäva (arkets framsida)

Ur Riksmuseets samlingar:
Osbecks första svenska fynd av
kärrnäva (arkets baksida)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gerania/geran/gerapal2.html
Senaste uppdatering: 2 februari 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg