Mjuknäva

Geranium molle L.

Lodnestorkenebb Blød Storkenæb Pehmytkurjenpolvi Loðblágresi Dove's-foot Crane's-bill Weicher Storchschnabel

Mjuknäva Beskrivning. Mjuknäva är en lågväxt, ettårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälkarna är ofta rikt greniga, de är klädda med körtelhår och långa mjuka hår som är längre än stjälkens diameter. Bladen är långskaftade med rund, ganska grunt flikig bladskiva med fem till sju trubbiga flikar. Mjuknäva blommar från maj till september, blommorna är ganska små och har utspärrade, långhåriga foderblad och rosaröda, grunt urnupna kronblad. Blomskaften har, liksom stjälkarna, långa mjuka hår. Delfrukterna är brett ovala, vanligen kala med rynkiga tväråsar.
Mjuknäva Mjuknäva känns igen på sin långa, mjuka behåring. Den liknar mest sparvnäva (G. pusillum) men denna har mycket kort behåring på stjälkar och blomskaft. Arten skuggnäva (G. pyrenaicum) är högväxt och har betydligt större blommor med rödvioletta kronblad. Den har dessutom körtelhåriga blomskaft men saknar de för mjuknävan så typiska långa mjuka håren. Både sparvnäva och skuggnäva har dessutom avlånga, släta och ganska tätt håriga delfrukter. Mjuknäva

Utbredning. Mjuknäva har en huvudsakligen sydlig utbredning och förekommer från Skåne till Uppland. Den är ganska vanlig på solig kalkrik mark, som torrbackar, åkerkanter och sandmark, helst i kusttrakter. Första fynduppgift är från Lund i Skåne och publicerades av Leche 1744 (Nordstedt 1920).

Mjuknäva

Etymologi. Artnamnet molle kommer av latinets mollis (mjuk) och syftar på den mjuka behåringen.

Familj: Geraniaceae
Släkte: Geranium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gerania/geran/geramol.html
Senaste uppdatering: 8 november 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg