Glansnäva

Geranium lucidum L.

Blankstorkenebb Skinnende Storkenæb Kiiltokurjenpolvi Shining Crane's-bill Glänzender Storchschnabel

Glansnäva

Beskrivning. Glansnäva är en lågväxt, ettårig ört med blanka blad och rosa blommor. Stjälkarna är nedliggande eller uppstigande, sköra, något genomskinliga och ofta rödaktiga. Bladen är nästan cirkelrunda och grunt inskurna med breda trubbiga flikar, de är blanka och ofta rödaktiga. Glansnäva blommar i juni-juli, blommorna är ganska små, med rosa kronblad och kala, tättslutande, kölade foderblad med kort uddspets. Frukterna öppnar sig inte, de är åsade upptill och längs kanten, typiskt för arten är att åsarna är klädda med utåtriktade hår som är hoprullade i spetsen.
Glansnäva Glansnäva liknar ingen av de andra nävorna (Geranium), de glänsande, kala, ofta rödaktiga bladen är mycket typiska, liksom de kala foderbladen som är kölade och upprätta. Den enda art som förutom glansnäva har upprätta foderblad är stinknäva (G. robertianum), men denna skiljs bland annat genom håriga blad och stjälkar.

Glansnäva Utbredning. Glansnäva är en ganska sällsynt art som finns i södra Sverige. Den växer på skuggiga ställen, som klippor, berghällar och murar, vanligen på kalkrik mark. Första fynduppgift är från Göteborg, och publicerades av Bromelius i Chloris gothica 1694 (Nordstedt 1920).

Blad av glansnäva Etymologi. Artnamnet lucidum kommer av latinets lucis (ljus) och betyder lysande, namnet syftar på de glänsande bladen.

Familj: Geraniaceae
Släkte: Geranium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"På Gottland, i Westergötland och i Skånska skogsbyggden finner man denna sparsamt på bergiga trackter. Ätes af Koen och Fåret."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gerania/geran/geraluc.html
Senaste uppdatering: 21 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg