Brandnäva

Geranium lanuginosum Lam.

Vetenskapliga synonym: G. deprehensum (E. G. Almq.) Lindm., G. bohemicum L. ssp. deprehensum E. G. Almq.

Brannstorkenebb Svensk Storkenæb

Brandnäva Beskrivning. Brandnäva är en ettårig ört med upprätt, klibbigt körtelhårig och mer eller mindre rödaktig stjälk. Bladen är också körtelhåriga och har djupt flikig bladskiva med tre till fem smala flikar. Brandnäva blommar i juli-augusti med blåvioletta blommor som sitter parvis. Foderbladen är utåtriktade och har långa uddspetsar, de tillväxer Brandnäva i frukt. Kronbladen är blåvioletta med ljusare bas och röda ådringar, och är tydligt urnupna i spetsen. Märkena är röda. Delfrukterna öppnar sig vid mognaden, de är släta och håriga med jämnt rödbruna frön.
Brandnäva är mycket lik svedjenäva (G. bohemicum), men den senare har vitaktiga Blad av brandnäva märken och enfärgade kronblad med mörkare ådring, bredflikigare och mindre djupt flikade blad, bleka noder och vanligen gråbruna, något fläckiga frön. De båda arterna kan också korsa sig med varandra.

Brandfält

Utbredning. Brandnäva är mycket sällsynt och är känd från ett fåtal landskap, de flesta lokalerna ligger i de mellansvenska kustlandskapen. Liksom svedjenäva (G. bohemicum) är brandnäva en art som är tillfällig och som dyker upp efter bränder eller då marken grävts om och artens fröreserv aktiverats. Första fynduppgift publicerades år 1916 och är från Ekvik utanför Västervik, Småland (Nordstedt 1920). Arten finns dock insamlad långt tidigare men har då förväxlats med svedjenäva (G. bohemicum).

Etymologi. Artnamnet lanuginosum betyder 'fjunigt hårig' och kommer av latinets lana (ull) och lanugo (fjun).

Familj: Geraniaceae
Släkte: Geranium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gerania/geran/geralan.html
Senaste uppdatering: 16 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg