Fliknäva

Geranium dissectum L.

Åkerstorkenebb Kløftet Storkenæb Liuskakurjenpolvi Cut-leaved Crane's-bill Schlitzblättriger Storchschnabel

Fliknäva Beskrivning. Fliknäva är en lågväxt, ettårig ört som bara blir drygt två decimeter hög. Stjälkarna, som är klädda med något nedåtriktade hår, är ganska veka och tar ofta stöd mot andra växter som finns i närheten. Bladen är skaftade, mörkgröna och djupt finflikiga med talrika smala bladflikar. Fliknäva blommar i juni-juli, blommorna är små och karminröda och sitter på korta körtelhåriga skaft och når inte upp över bladen. Blommornas foderblad är utböjda och körtelhåriga med en kort borstudd i spetsen. Fliknäva Kronbladen är karminröda, en färg som skiljer sig från färgen hos de andra småblommiga nävorna (Geranium), och mest liknar blodnävans Fliknäva (G. sanguineum) blomfärg. Delfrukterna är släta med långa, utstående hår, när de mognat öppnar de sig och släpper iväg fröet.
Fliknäva är mycket karaktäristisk med sina djupt och fint flikiga blad och små, karminröda blommor på korta skaft.

Fliknäva

Utbredning. Fliknäva är ganska sällsynt och förekommer mest i kusttrakter i södra Sverige. Den växer på torrängar, vägkanter och torra, odlade ställen. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet dissectum kommer av latinets dis- (isär) och secare (skära), namnet betyder sönderskuren och syftar på de finflikiga bladen.

Familj: Geraniaceae
Släkte: Geranium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gerania/geran/geradis.html
Senaste uppdatering: 2 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg