Svedjenäva

Geranium bohemicum L.

Bråtestorkenebb Bøhmisk Storkenæb Huhtakurjenpolvi

Svedjenäva Beskrivning. Svedjenäva är en klibbig, körtelhårig, ettårig, illaluktande ört med blåvioletta blommor. Stjälkarna är upprätta, ibland ogrenade och är oftast bleka. Bladen är bredflikiga och inskurna ungefär till hälften, med tre till fem större flikar. Svedjenäva blommar i juli-augusti, foderbladen är breda med avsatt uddspets, i frukt tillväxer fodret och bildar en skål kring delfrukterna. Svedjenäva Kronbladen är blåvioletta med mörkare ådringar och är urnupna i spetsen. Märkena är vita eller grönvita och stjärnlikt utbredda. Delfrukterna är svartbruna, släta och håriga, de öppnar sig när de mognat och släpper ut de gråbruna, vanligen fläckiga fröna.
Svedjenäva är lätt att känna igen på den klibbiga behåringen, de blåvioletta blommorna och det i frukt starkt Blad av svedjenäva tillväxande fodret. Den kan endast förväxlas med brandnäva (G. lanuginosum), som bäst skiljs genom röda märken, men som även avviker genom mer djupflikade blad, röda stamnoder och enfärgat rödbruna frön. Hybrider mellan de båda arterna är kända.

Frukter

Utbredning. Svedjenäva är sällsynt och förekommer huvudsakligen i de östra delarna av Mellansverige, särskilt i kustområdena från Småland till Ångermanland. Arten uppträder oftast tillfälligt och blir sällan långvarig på en och samma plats. Dess frön kan ligga i marken under lång tid och då denna fröreserv aktiveras, vid brand eller genom att marken grävs om så att fröna kommer upp till ytan, kan arten till synes plötsligt dyka upp på platsen. Brandfält Svedjenäva påträffas mest i skogsbygder, i vägskärningar längs skogsvägar, på nyplöjda inägor i skogen, på hyggen och brandfläckar. Efter skogsbränder kan arten stundom uppträda i stort antal. Svedjenäva kan också påträffas i jordhögar och på skräpmark i bebyggda områden. Första fynduppgift är från Småland och publicerades år 1792 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet bohemicum är en latinisering av Böhmen (Bohemia) och betyder 'från Böhmen'.

Familj: Geraniaceae
Släkte: Geranium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Växer i svedda skogar, helst på gamla trädstubbar eller stubbmylla, i Östergötland och östra Småland, i medlersta och norra Sverige, men i allmänhet spridt och alltid sparsamt...
...Blommar i Juli och Aug.; mognar i Aug."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gerania/geran/geraboh.html
Senaste uppdatering: 3 oktober 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg