Erodium L'Hér.

Skatnävor

Beskrivning. Ettåriga, håriga örter. Stjälkar vanligen nedliggande, knäböjda. Blad två till tre gånger parflikiga. Blommor i flocklika knippen. Kronblad fem, rosa, ofta olikstora med två större och tre mindre kronblad. Ståndare fem, samt med fem staminodier. Delfrukt avfallande oöppnad, långsmal med spetsig bas och lång, vid mognaden mer eller mindre spiralvriden fruktnäbb.
Kromosomtal: 2n=40 (skatnäva).

Etymologi. Släktnamnet Erodium kommer av grekiskans erodios (häger) och syftar på den långa näbblika fruktställningen.

Släktet har ett sextiotal arter varav en, skatnäva (E. cicutarium), förekommer regelbundet i Sverige, ytterligare ett tiotal arter kan påträffas tillfälligt.

Familj: Geraniaceae

Art:
skatnäva (E. cicutarium)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gerania/erodi/welcome.html
Senaste uppdatering: 27 mars 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg