Skatnäva

Erodium cicutarium (L.) L'Hér.

Vetenskapliga synonym: E. danicum K. Larsen
Svenska synonym: kammnäbba

Tranehals Hejrenæb Peltokurjennokka Hegranef Common Stork's-bill Gewöhnlicher Reiherschnabel

Skatnäva Beskrivning. Skatnäva är en lågväxt, ettårig, hårig ört med rosa blommor. Stjälkarna är oftast delvis nedliggande och bladen är två till tre gånger parflikiga. Skatnäva blommar under hela sommaren, de rosa blommorna sitter i fåblommiga flockar och är utslagna på förmiddagen. Kronbladen är hela, mörkt strimmiga och ibland något olikstora med två större kronblad och tre något mindre. De två övre kronbladen har vanligen en mörkröd fläck vid basen. Skatnäva Hos arterna i släktet skatnävor (Erodium) har blommorna bara fem ståndare som sitter växelvis med så kallade staminodier, ståndare utan ståndarknappar. Delfrukterna är karaktäristiska, de ramlar av oöppnade och är långsmala, håriga och har en lång hygroskopisk fruktnäbb. I fuktig väderlek är fruktnäbben nästan rak, men vid torrt väder kröker den sig korkskruvslikt och denna rörelse gör att frukten borras ner i jorden.
Skatnäva skiljer sig från alla de andra näveväxterna (Geraniaceae) genom sina dubbelt parbladiga blad och speciella delfrukter, och arten kan bara förväxlas med andra tillfälliga arter ur släktet skatnävor (Erodium).

Skatnäva med frukter Utbredning. Skatnäva är ganska vanlig i Sydsverige, men förekommer sällsynt ända upp i Norrbotten. Den växer på öppen, torr och gärna sandig, kulturpåverkad mark, som sandbackar och åkrar. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Skatnäva Användning. Hoffberg (1792) skriver att "Skåningar bära örten färsk på sig som förwaringsmedel mot frossa". Retzius (1806) berättar att man skall krossa örten och lägga den i en linneklut, som hänges i en tråd om halsen, men han påpekar att dess "bruk såsom Sympathie-kur mot frossan har samma utslag som alla dylika, at det händer man under dess nyttjande blir sjukdomen qwitt, utan at medlet dertil bidrager".

Etymologi. Artnamnet cicutarium kommer av Cicuta som är det vetenskapliga namnet på släktet sprängörter från familjen flockblommiga växter (Apiaceae). Namnet betyder 'lik Cicuta' och syftar möjligen på bladformen.

Familj: Geraniaceae
Släkte: Erodium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Kammnäbbans blommor utslå om morgonen, fälla sina kronblad under dagens lopp, och efterträdas nästa dag af andra blommor. Härunder förlänga och utbreda sig turvis de i början till hvarandra närmade, vid stjelken liksom ledade blomskaften. Frukten mognar hastigt och dess karpeller förbli temligen länge upphängda på sina vridna spröt innan de lossna och falla till marken. Der röra och vrida de sig m. e. m., efter luftens större eller mindre fuktighet, hvarunder fröet småningom tränges ned i jorden."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gerania/erodi/erodcic.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg