Gentianaceae

Gentianaväxter

Beskrivning. Ett-, två- eller fleråriga, kala örter. Stjälk upprätt. Blad motsatta, lansettlika eller brett ovala, helbräddade, ofta samlade i rosett vid basen av stjälken; stipler saknas. Blommor fyr- eller femtaliga. Foder djupt kluvet med smala flikar eller grunt kluvet och tydligt sambladigt. Krona sambladig, vriden i knopp, rosa eller blå, ibland med bikrona. Ståndare fyra eller fem, fästade på kronan och omväxlande med kronbladen. Stift ett med två märken eller saknas. Fruktämne översittande. Frukt en långsmal sprickkapsel med två flikar. Frön små, talrika.

Familjen har ett sjuttiotal släkten och över 1000 arter. I Sverige finns endast tre släkten, gentianor (Gentiana), gentianellor (Gentianella) och arun (Centaurium).
Många arter av släktet gentianor är uppskattade trädgårdsväxter, speciellt sådana som kommer från bergsområdena i Alperna, Himalaya och Tibet. Som krukväxt odlas arten blåöga (Exacum affine).

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Centaurium - arun
Gentiana - gentianor
Gentianella - gentianellor

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gentiana/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg