Bestämningsnyckel

Gentiana L. - Gentianor

1. Blomma mörkt purpurröd.
---baggsöta (G. purpurea)
1. Blomma blå.
---2

1. Ett- eller tvåårig. Blomma liten, med utbrett kronbräm. Fjällväxt.
---fjällgentiana (G. nivalis)
1. Flerårig. Blomma stor, klocklik utan utbrett kronbräm. Låglandsväxt.
---klockgentiana (G. pneumonanthe)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gentiana/genti/nyckel.html
Senaste uppdatering: 1 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg