Baggsöta

Gentiana purpurea L.

Svenska synonym: purpurgentiana

Søterot Purpur-Ensian Punakatkero Purpur-Enzian

Baggsöta

Beskrivning. Baggsöta är en storväxt, beståndsbildande, flerårig ört med en krypande jordstam och grov ogrenad stjälk som kan bli över en halv meter hög. Bladen är smalt äggrunda till brett lansettlika och sitter i rosetter från jordstammen eller är korsvis motsatta på stjälken, de har fem grova bågböjda nerver och påminner något om dem hos liljekonvalj (Convallaria majalis). Baggsöta blommar i augusti, blommorna är femtaliga, omkring fyra centimeter långa, och sitter flera tillsammans i stjälkens topp. Fodret är brunaktigt och djupt kluvet. Kronan är brett klockformad, purpurröd eller nästan brunaktig, med korta trubbiga flikar, och är ofta något sluten. Arten växer ibland i rent vegetativa bestånd och kan då vara svår att få syn på. I blom kan den emellertid inte förväxlas med någon annan svensk växt.

Baggsöta

Utbredning. Baggsöta är mycket sällsynt och förekommer endast i trakten av Fjällnäs i västra Härjedalen. Den växer i stenig, något fuktig fjällbjörkskog. Arten har länge varit känd i Norge, men upptäcktes i Sverige så sent som på 1970-talet. Första fynduppgift publicerades 1974 av Örjan Nilsson i uppsatsen Purpurgentiana (Gentiana purpurea L.) en ny svensk växt (Lunds botaniska förenings medlemsblad 1974(2): 12-16). Växten hade hittats ett par år tidigare av Karin Hansson i Fjällnäs.

Användning. Artens jordstam har använts inom folkmedicinen och såldes tidigare på apotek som Radix gentianae.

Etymologi. Artnamnet purpurea betyder purpurfärgad och syftar på blomfärgen. Svenska namnet baggsöta anses ha samma ursprung som 'norrbaggar' och syftar på att den förr infördes från Norge (Odhner 1963).

Familj: Gentianaceae
Släkte: Gentiana

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Redan i äldre tider har (enligt Rudbeck) denna ört, för sina utmärkta medicinska egenskaper, blifvit såsom handelsartikel införd från Norge (öfver Dalarne) och deraf här i riket fått namnet Baggsöta, d. v. s. Norsk söta."

Ur Kritisk ordbok öfver svenska växtnamnen av Elias Fries (1880)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gentiana/genti/gentpur.html
Senaste uppdatering: 20 december 2001
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg