Klockgentiana

Gentiana pneumonanthe L.

Svenska synonym: höstklocka

Klokkesøte Klokke-Ensian Kellokatkero Marsh Gentian Lungen-Enzian

Klockgentiana Beskrivning. Klockgentiana är en upprätt, flerårig ört som kan bli tre till fyra decimeter hög. Bladen är smalt lansettlika med inrullad bladkant, alla blad sitter längs stjälken och bladrosett saknas. Klockgentiana blommar i augusti-september, blommorna är stora, femtaliga och sitter enstaka eller få tillsammans i stjälktoppen. Fodret har smala utstående foderflikar. Klockgentiana Kronan är tre till fyra centimeter lång och brett klockformad, den är klarblå med gröna strimmor på utsidan och ljusare prickar på insidan. När den inte blommar är den nästan omöjlig att få syn på, men den är omisskännlig då den är i blom.

Klockgentiana Utbredning. Klockgentiana är sällsynt och har en sydvästlig utbredning i Sverige. Arten förekommer från Skåne till Värmland, men har minskat och blivit allt sällsyntare. Den växer på fuktig sand och torvjord, i betesmarker, vid stränder och på fuktiga hedmarker. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

klockgentiana Användning. Klockgentiana användes förr som medel mot lungsot, och såldes i äldre tid på apoteken som pneumonanthe, det vill säga 'lungblomma'.

Etymologi. Artnamnet pneumonanthe kommer av grekiskans pneumon (lunga) och anthos (blomma), namnet syftar på artens medicinska användning.

Familj: Gentianaceae
Släkte: Gentiana

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Hela växten är besk, nästan som Centaurium (Erythræa). Fordom brukades blommorna bl. a. i lungsot såsom medel att befordra upphostningen, och örten kallades på apoteken Pneumonanthe (Lungblomma), hvilken benämning LINNÉ bibehöll såsom artnamn."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gentiana/genti/gentpne.html
Senaste uppdatering: 18 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg