Fjällgentiana

Gentiana nivalis L.

Svenska synonym: nordstålört

Snøsøte Sne-Ensian Tunturikatkero Dýragras Alpine Gentian Schnee-Enzian

Fjällgentiana Beskrivning. Fjällgentiana är en lågväxt, ett- eller tvåårig ört. Bladen är trubbigt äggrunda och sitter motsatta på stjälken. Fjällgentiana blommar i juli-augusti med vackert klarblå blommor som bara är fullt utslagna i soligt väder. Fodret är sambladigt med fem mörkare ränder och fem smala foderflikar som är ungefär lika långa som kronpipen. Kronan har fem kronflikar som har fem små flikar mellan de större. Trots att arten är så iögonfallande då den blommar är den lätt att förbise då blommorna är slutna.
Fjällgentiana Fjällgentiana påminner mest om lappgentiana (Gentianella tenella), den senare har dock fyrtaliga blekblå blommor, smalare blad som är samlade vid stjälkens bas, samt långa bladlösa blomskaft.

Fjällgentiana

Utbredning. Fjällgentiana är en art som huvudsakligen finns på kalkrika marker i fjällen. Den växer i dryashedar, gräsmarker och på klipphyllor. Arten är ganska vanlig i lämpliga miljöer men förekommer även sällsynt i skogslandet nedom fjällen, från Medelpad till Torne Lappmark. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades i Linnés Flora Lapponica år 1737 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet nivalis kommer av latinets nivis (snö) och syftar på att det är en fjällväxt.

Familj: Gentianaceae
Släkte: Gentiana

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"I våra högsta fjäll, isynnerhet i deras nordligaste delar, förekommer ymnigt denna växt, som genom sina blommors klart blåa färg försätter åskådaren i största beundran och hänryckning."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gentiana/genti/gentniv.html
Senaste uppdatering: 1 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg