Gentianella Moench.

Gentianellor

Beskrivning. Ett- eller tvååriga, kala örter. Stjälkar upprätta, ofta grenade från nära basen. Blad elliptiska till brett lansettlika. Blommor fyr- eller femtaliga. Foderblad med fyra eller fem jämnbreda flikar eller med två smalare och två bredare flikar. Krona rödlila, violett eller blå, sällan vit, trattlik till smalt klocklik, utan mindre flikar mellan de stora kronflikarna, men oftast med hår i pipmynningen. Frukt en mångfröig kapsel.
Kromosomtal: 2n=10 (lappgentiana), 2n=36 (blekgentiana, fältgentiana, ängsgentiana), 2n=54 (sumpgentiana).

Övrigt. Släktet gentianor (Gentiana) skiljer sig bland annat genom blommor med små flikar mellan de stora kronflikarna.

Etymologi. Släktnamnet Gentianella är en diminutiv form av Gentiana som är det vetenskapliga namnet på släktet gentianor. Namnet betyder 'liten gentiana'.

Släktet har 125 arter varav sex förekommer i Sverige, alla mer eller mindre sällsynta.

Familj: Gentianaceae

Arter:
blekgentiana (G. aurea)
fältgentiana (G. campestris)
kustgentiana (G. baltica)
lappgentiana (G. tenella)
sumpgentiana (G. uliginosa)
ängsgentiana (G. amarella)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gentiana/genta/welcome.html
Senaste uppdatering: 1 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg