Bestämningsnyckel

Gentianella Moench. - Gentianellor

1. Krona utan hår i kronpipens mynning.
---blekgentiana (G. aurea)
1. Krona med hår i kronpipens mynning.
---2

2. Foder med två små och två stora foderflikar.
---3
2. Foder med fyra eller fem nästan likstora foderflikar.
---4

3. Tvåårig, med vissen basal bladrosett vid tiden för blomningen.
---fältgentiana (G. campestris)
3. Ettårig, utan basal bladrosett, men med två gröna groddblad som sitter kvar vid tiden för blomningen.
---kustgentiana (G. baltica)

4. Blommor långskaftade, ensamma. Krona blekt ljusblå.
---lappgentiana (G. tenella)
4. Blommor kortskaftade, ofta flera tillsammans. Krona rödviolett till blåviolett.
---5

5. Ettårig, utan basal bladrosett, men vid blomningstiden med två gröna groddblad. Krona oftast fyrtalig. Kronpip ungefär lika lång som fodret.
---sumpgentiana (G. uliginosa)
5. Tvåårig, med vid blomningstiden vissen basal bladrosett. Krona oftast femtalig. Kronpip längre än fodret.
---ängsgentiana (G. amarella)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gentiana/genta/nyckel.html
Senaste uppdatering: 1 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg