Sumpgentiana

Gentianella uliginosa (Willd.) Börner

Vetenskapliga synonym: Gentiana uliginosa Willd.
Svenska synonym: sumpstålört

Smalsøte Eng-Ensian Rantakatkero Dune Gentian Sumpf-Enzian

Sumpgentiana Beskrivning. Sumpgentiana är en lågväxt, ettårig ört. Stjälken är upprätt, ofta ogrenad och har få bladpar. Arten är vårgroende och har vid blomningen två groddblad nederst på stjälken. Stjälkbladen är brett lansettlika, bredast vid basen. Arten blommar i augusti-september, blommorna är ofta fyrtaliga och har foderblad som alla är smala och likformiga. Kronan är blåviolett, vanligen femflikad, och har fransar i kronpipens mynning. Kronpipen är ungefär lika lång som fodret.
Sumpgentiana liknar mest ängsgentiana (G. amarella), men den senare är tvåårig och har en vissen bladrosett vid basen av stjälken vid tiden för blomningen, samt oftast en något längre kronpip. Arterna fältgentiana Sumpgentiana (G. campestris) och kustgentiana (G. baltica) skiljs genom att de har två smala och två breda foderflikar. Hybrider mellan sumpgentiana och kustgentiana är kända.

Utbredning. Sumpgentiana växer fuktigt, på strandängar och betesmarker vid kusten. Den förekommer i södra och mellersta Sverige, men är sällsynt i de flesta områden, utom på Öland och Gotland där den kan vara ganska vanlig vid vätar på alvaren. Första fynduppgift är från Skåne 1828 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet uliginosa kommer av latinets uligo (vätska) och betyder 'växer fuktigt'.

Familj: Gentianaceae
Släkte: Gentianella

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gentiana/genta/gentuli.html
Senaste uppdatering: 23 februari 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg