Lappgentiana

Gentianella tenella (Rottb.) Börner

Vetenskapliga synonym: Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok., Gentiana tenella Rottb.
Svenska synonym: lappstålört

Småsøte Spæd Ensian Hentokatkero Maríuvendlingur Zarter Enzian

Lappgentiana Beskrivning. Lappgentiana är en lågväxt, kal, ettårig ört med blekblå blommor. Stjälken är späd och ofta grenad från basen. Bladen är tunglika, något spetsiga och sitter samlade i en basal rosett. Lappgentiana blommar i juli-augusti, blommorna är fyrtaliga och sitter ensamma på långa skaft. Foderbladen är olikstora, de två yttre är något bredare än de två inre. Kronan är ljusblå till blekviolett, med fyra kronflikar.
Lappgentiana Lappgentiana känns igen på de mycket långa blomskaften, som är flera gånger längre än blomman. Den förväxlas ibland med fjällgentiana (Gentiana nivalis), som också är en späd, ettårig art som förekommer i samma miljöer. Den senare skiljs lättast på att blommorna är femtaliga, intensivt blå, och har korta blomskaft.

Lappgentiana Utbredning. Lappgentiana är ganska sällsynt och förekommer endast på grusig kalkrik mark i fjälltrakterna, från Härjedalen till Torne Lappmark. Den växer till exempel på dryashedar och i rasbranter. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades år 1812 (Nordstedt 1920).

Lappgentiana Etymologi. Artnamnet tenella betyder späd.

Familj: Gentianaceae
Släkte: Gentianella

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gentiana/genta/gentten.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg