Kustgentiana

Gentianella baltica (Murb.) Börner

Vetenskapliga synonym: Gentiana baltica Murb., Gentiana campestris L. ssp. baltica (Murb.) Vollm., Gentianella campestris (L.) Börner ssp. baltica (Murb.) Tutin ex N. M. Pritch.
Svenska synonym: baltisk stålört

Austersjøsøte Baltisk Ensian Merikatkero Baltischer Feld-Enzian

Kustgentiana Beskrivning. Kustgentiana är en lågväxt, ettårig ört med violetta blommor. Stjälken är upprätt med ganska få bladpar. Arten är vårgroende och har två gröna groddblad nederst på stjälken vid tiden för blomningen. Den blommar från augusti till oktober, blommorna är fyrtaliga, med två breda och två smala foderblad. Blomkronan är violett med fransar i mynningen, och kronpipen är ungefär lika lång som fodret.
Kustgentiana är mycket lik fältgentiana (G. campestris) och betraktas ibland som en underart av denna. Fältgentiana avviker genom att vara tvåårig med en bladrosett vid stjälkens bas. Kustgentiana kan korsa sig med sumpgentiana (G. uliginosa).

Utbredning. Kustgentiana förekommer sällsynt på strandängar från Bohuslän till Öland. Första fynduppgift är från Skåne och Småland och publicerades 1892 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet baltica betyder baltisk och syftar på dess utbredning vid Östersjöns stränder.

Familj: Gentianaceae
Släkte: Gentianella

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gentiana/genta/gentbal.html
Senaste uppdatering: 28 september 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg