Blekgentiana

Gentianella aurea (L.) H. Sm.

Vetenskapliga synonym: Gentiana aurea L.
Svenska synonym: ishavsgentiana

Bleiksøte Bleg Ensian Kehtokatkero Gullvöndur

Blekgentiana Beskrivning. Blekgentiana är en lågväxt, ett- eller tvåårig ört med små, ganska oansenliga blommor. Stjälken är grenig från basen och har förhållandevis stora äggrunda till brett ovala blad. Blekgentiana blommar i juli-augusti, blommorna är fyr- eller femtaliga och sitter på korta skaft i små gyttringar i skottspetsarna, omgivna av bladiga svepen. Foderbladen är ungefär likstora. Kronan är vitgul eller blekviolett med långspetsade kronflikar och den saknar hår i pipens mynningen.
Blekgentiana Blekgentiana är den enda arten i släktet gentianellor (Gentianella) som saknar hår i kronans mynning och är därför lätt att känna igen. Den har också en mycket blekare blomfärg än övriga arter.

Blekgentiana Utbredning. Blekgentiana är sällsynt och förekommer bara i de nordligaste fjälltrakterna, i Lule och Torne Lappmark. Arten växer på kalkrik grusig mark, på klipphyllor och i rasbranter, men har även påträffats i vägkanter och på banvallar. Första fynduppgift är från Tjårgesvare, Lule Lappmark och publicerades av Gunnar Björkman 1939, äldre insamlingar finns dock från Abisko-området (Hylander 1954).

Etymologi. Artnamnet aurea kommer av latinets aurum (guld) och betyder guldgul, namnet syftar troligen på de ibland vitgula blommorna.

Familj: Gentianaceae
Släkte: Gentianella

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gentiana/genta/gentaur.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg