Ängsgentiana

Gentianella amarella (L.) Börner

Vetenskapliga synonym: Gentiana amarella L.; Gentiana amarella L. ssp. axillaris (F. W. Schmidt) Murb. (var. amarella); Gentiana amarella L. ssp. lingulata (C. Agardh) Hartm., Gentianella amarella (L.) Börner ssp. lingulata (C. Agardh) Holub (var. lingulata)
Svenska synonym: bittersöta, ängsstålört; sen ängsgentiana, höstängsgentiana (var. amarella); tidig ängsgentina, sommarängsgentiana (var. lingulata)

Bittersøte Smalbægret Ensian Horkkakatkero Grænvöndur Autumn Gentian Bitterer Enzian

Ängsgentiana Beskrivning. Ängsgentiana är en tämligen lågväxt, tvåårig ört med upprätt och något grenig stjälk. Arten är höstgroende och den basala bladrosetten sitter vid blomningen vissen kvar vid stjälkbasen. Bladen är lansettlika och bredast vid basen. Ängsgentiana blommar från juni till september, blommorna är femtaliga och sitter på skaft från bladvecken och i stjälktoppen. Fodret består av fem, smala och likstora flikar. Blomkronan är rödviolett, har fem kronflikar och är fransig i kronpipens mynning. Kronpipen är längre än fodret. Arten är variabel och delas upp i flera underarter och varieteter, i Sverige förekommer bara huvudunderarten med två varieteter, sen ängsgentiana (var. amarella) och Ängsgentiana tidig ängsgentiana (var. lingulata).
Ängsgentiana liknar sumpgentiana (G. uliginosa), men den senare är ettårig, har gröna groddblad vid basen istället för en vissen bladrosett och blommor med en kronpip som är ungefär lika lång som fodret. Arterna fältgentiana (G. campestris) och kustgentiana (G. baltica) har fyrtaliga blommor och olikstora foderblad. Hybrider mellan ängsgentiana och fältgentiana kan påträffas.

Ängsgentiana

Utbredning. Ängsgentiana förekommer sällsynt från Skåne till Torne Lappmark, men har minskat eller försvunnit från många kända växtplatser, särskilt i Sydsveriges inland. Den växer på mullrik kalkhaltig mark, som naturbetesmarker och ängsmarker med låg vegetation. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Användning. Har enligt Retzius (1806) använts som ersättning för humle (Humulus lupulus).

Etymologi. Artnamnet amarella är en diminutiv form av latinets amara (bitter) och betyder 'lite bitter'.

Familj: Gentianaceae
Släkte: Gentianella

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Blommar om sena hösten på öpna lågländte ängar och betesmarker. Ätes af Fåret, men Koen och Hästen låta den stå. Den är tämmeligen bitter, och kan derföre lik såwäl som den följande [fältgentiana] nyttjas på dricka i stället för humle."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gentiana/genta/gentama.html
Senaste uppdatering: 1 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg