Bestämningsnyckel

Centaurium Hill. - Arun

1. Ettårig, utan bladrosett vid basen. Kronflikar två till fyra millimeter långa.
---dvärgarun (C. pulchellum)
1. Tvåårig, med bladrosett vid basen. Kronflikar minst fem millimeter långa.
---2

2. Stjälkblad smala, jämnbreda. Foder ungefär lika långt som kronpipen.
---kustarun (C. littorale)
2. Stjälkblad elliptiska. Foder ungefär hälften så långt som kronpipen.
---flockarun (C. erythraea)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gentiana/centa/nyckel.html
Senaste uppdatering: 1 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg