Dvärgarun

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce

Vetenskapliga synonym: Erythraea pulchella (Sw.) Fr.

Dverggyllen Liden Tusindgylden Pikkurantasappi Lesser Centaury Ästiges Tausendgüldenkraut

Dvärgarun Beskrivning. Dvärgarun är en mycket liten, ettårig ört utan bladrosett. Stjälken är späd, sällan över tio centimeter hög, med motsatta, små, elliptiska blad. Dvärgarun blommar från juli till september med små och rosa blommor. Fodret är mycket kortare än den relativt långa krontuben. Kronflikarna är korta, bara två till fyra millimeter.
Dvärgarun Dvärgarun karaktäriseras av blommor med en krontub som är mycket längre än fodret, korta kronflikar, samt genom att vara ettårig utan basal bladrosett. Blommorna är endast utslagna i solig väderlek och då de inte är utslagna kan arten lätt förbises. De båda andra arterna i släktet arun (Centaurium) är tvååriga och har basala bladrosetter, samt kronflikar som är minst fem millimeter långa.

Dvärgarun Utbredning. Dvärgarun är ganska vanlig och förekommer från Bohuslän till Gästrikland. Den växer på leriga havsstränder med gles vegetation, ofta nära vattnet. Första fynduppgift. Uppgifter om arun (Centaurium) finns redan under medeltiden, det är dock osäkert vilken art som åsyftas. Enligt Nordstedt (1920) är första fyndet av dvärgarun från Skåne och publicerades av Leche 1744.

Etymologi. Artnamnet pulchella är en diminutivform av latinets pulcher (vacker) och betyder 'liten och vacker'.

Familj: Gentianaceae
Släkte: Centaurium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gentiana/centa/centpul.html
Senaste uppdatering: 11 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg