Kustarun

Centaurium littorale (Turner) Gilmour

Vetenskapliga synonym: C. minus Moench, C. vulgare Rafn, Erythraea littoralis (Turner) Fr., E. vulgaris auct.; C. glomeratum (Wittr.) Ronniger, Erythraea glomerata Wittr. (var. glomeratum)
Svenska synonym: arun, kustarun (var. littorale), topparun (var. glomeratum)

Tusengyllen (var. littorale), Toppgyllen (var. glomeratum) Strand-Tusindgylden (var. littorale), Nøgleblomstret Tusindgylden (var. glomeratum) Isorantasappi Seaside Centaury Strand-Tausendgüldenkraut

Kustarun Beskrivning. Kustarun är en lågväxt, tvåårig ört med upprätt stjälk. Rosettbladen är tunglika, ganska smala med en till tre nerver. Stjälkbladen är trubbiga och jämnbreda. Kustarun blommar i juli-augusti, blommorna sitter i mer eller mindre täta tvåsidiga knippen, som ibland kan vara mycket täta och huvudlika. Fodret är ungefär lika långt som krontuben. Kronan är rosa och har utbredda kronflikar som är minst fem millimeter långa. Arten är variabel Kustarun och omfattar två varieteter som tidigare betraktades som egna arter. Huvudvarieteten kustarun (var. littorale) har glesare blomställningar och är vanligen mer högväxt än varieteten topparun (var. glomeratum (Wittr.) Melderis) som har blommorna samlade i mycket täta, huvudlika samlingar.
Kustarun Kustarun och dess varieteter kan endast förväxlas med flockarun (C. erythraea), men den senare har breda rosettblad med fler nerver och stjälkblad som är spetsiga och bredast vid mitten. Små exemplar av kustarun kan förväxlas med dvärgarun (C. pulchellum), men den senare är ettårig och saknar basal bladrosett, samt har en krontub som är tydligt längre än fodret.

Kustarun Utbredning. Kustarun är vanlig på leriga och steniga havsstränder från Bohuslän till Gästrikland, sällsynt längre norrut. Den växer ofta tillsammans med arter som gulkämpar (Plantago maritima), havssälting (Triglochin maritimum), agnsäv (Eleocharis uniglumis) och strandaster (Tripolium vulgare). Första fynduppgift. Uppgifter om arun (Centaurium) finns redan under medeltiden, det är dock osäkert vilken art som åsyftas.

Etymologi. Artnamnet littorale kommer av latinets littus (havsstrand) och betyder 'växer på havsstränder'.

Familj: Gentianaceae
Släkte: Centaurium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"Tusendgyllen, Arun. w. wid hafsstrander: Är, som alle Gentianæ, bäsk, tjenl. i bleksot, mjältsjuka, slapphet: Decokten utwertes för ohyra och skabb."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/gentiana/centa/centlit.html
Senaste uppdatering: 24 januari 2007
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg