Fagaceae

Bokväxter

Beskrivning. Lövfällande träd. Blad strödda, enkla, hela eller loberade med glesa runda flikar; stipler avfallande. Blommor enkönade, sambyggare. Hanblommor i långa och glesblommiga hängen eller i rundade huvudlika samlingar på långa skaft, vanligen med sextaligt enkelt hylle, ståndare sex till 16. Honblommor i kort fåblommigt ax eller parvis, stift tre till sex, vindpollinerade. Fruktämne undersittande. Frukt omgiven av eller innesluten i svepeskål (cupula). Cupula hel och skålformig, eller fyrflikigt uppsprickande, fjällig eller taggig, med en eller två, ellipsoida eller skarpt trekantiga nötter (ollon). Frövita saknas.

Familjen har sju släkten med över 1000 arter spridda över nästan hela världen. I Sverige finns två släkten, bokar (Fagus) och ekar (Quercus). Till familjen hör också äkta kastanj (Castanea sativa) som ibland odlas i sydligaste Sverige.
Arten hästkastanj (Aesculus hippocastanum), som i dagligt tal ofta kallas kastanj är inte släkt med den äkta kastanjen utan hör hemma i familjen hästkastanjeväxter (Hippocastanaceae).

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Fagus - bokar
Quercus - ekar

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faga/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 maj 2012
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg