Rödek

Quercus rubra L.

Vetenskapliga synonym: Q. borealis F. Michx.

Raudeik Rød-Eg Red Oak Rot-Eiche

Rödek Beskrivning. Rödek är ett lövfällande träd som kan bli omkring trettio meter högt och har en vid rundad krona. Barken är slät och grå och kvistarna är kala och rödbruna. Vinterknopparna är rödbruna. Bladen är stora, upp till tre decimeter långa, och långskaftade med killik bas. De är parflikiga med fyra till sex par spetsiga flikar som är inskurna högst halvvägs till mittnerven, flikarna har spetsiga tandlika småflikar. Höstfärgen är ofta vackert röd. Arten blommar i maj. Frukterna (ekollonen) mognar andra året efter pollineringen och sitter enstaka på de bladfria delarna av kvistarna. Höstlöv Ekollonen är äggformade och omkring två centimeter långa. Fruktskålen är grund, hårig på insidan, utsidan har korta tilltryckta fjäll.
Rödek känns lätt igen på de stora parflikiga bladen med spetsiga flikar. Den kan inte förväxlas med något annat träd som förekommer i Sverige. De inhemska arterna i släktet ekar (Quercus) har mindre blad med rundade bladflikar.

Höstlöv

Utbredning. Rödek är ett ursprungligen odlat träd som förekommer naturaliserad här och var i Sydsverige. Arten härstammar från östra Nordamerika.

Bark

Användning. Rödek ses inte sällan i parker och på torg där den odlas som prydnadsträd. Den har också planterats i skogsbestånd på sina håll. Kvistar av rödek används ibland också i blomsterarrangemang.

Etymologi. Artnamnet rubra kommer av latinets ruber (röd). Namnet syftar på bladverkets ofta vackert röda höstfärg.

Familj: Fagaceae
Släkte: Quercus

Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faga/querc/querrub.html
Senaste uppdatering: 1 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg