Bergek

Quercus petraea (Matt.) Liebl.

Vetenskapliga synonym: Q. sessiliflora Salisb., Q. sessilis Ehrh.
Svenska synonym: druvek, vinterek

Vintereik Vinter-Eg Talvitammi Sessile Oak Trauben-Eiche

Bergek Beskrivning. Bergek är vanligen lågvuxen och buskartad med blad som ofta sitter kvar på vintern. Vinterknopparna är korta och spetsiga. Bladen liknar ekens blad men bladbasen är kilformad och undersidan är vanligen tätt stjärnhårig, bladskaften är oftast över en centimeter långa. Blom- och fruktskaften är mycket korta, nästan oskaftade så att ekollonen sitter samlade i små täta druvlika gyttringar.
Bergek kan vara svår att skilja från ek (Q. robur), och skiljs säkrast på de mycket korta blom- och fruktskaften. I de områden där ek och bergek växer tillsammans bildas ibland hybrider.

Bergek Utbredning. Bergek har en sydvästlig utbredning och förekommer talrikast längs kusten från Bohuslän till Kalmartrakten. Arten finns dock sällsynt även i Östergötland, Dalsland, södra Värmland och på Öland. Bergek växer ofta på steniga och bergiga ställen. Första fynduppgift är från Hunneberg i Västergötland och publicerades år 1747 (Nordstedt 1920).

Bergek Etymologi. Artnamnet petraea kommer av latinets petra (klippa) och syftar, liksom det svenska namnet bergek, på växtplatsen. Namnet vinterek av att bladen ofta sitter kvar på vintern, speciellt på unga träd, och namnet druvek av att ekollonen sitter tätt samlade som druvor.

Familj: Fagaceae
Släkte: Quercus

Norden
Norra halvklotet
Träd
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"De höga träden voro nakna, men här och där stod en vinterek och lät vinden rassla i sina döda blad som vägrade att falla av. Vintereken var det trilska trädet. Dess löv sutto kvar ännu i den torra, frostiga döden. Den gav inte upp. Vid jultiden rasslade den ännu och var som ett vintereko av sommarväxten."

Ur Vägen ut av Harry Martinson (1936)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faga/querc/querpet.html
Senaste uppdatering: 8 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg