Bestämningsnyckel

Quercus L. - Ekar

1. Bladflikar spetsiga.
---rödek (Q. rubra)
1. Bladflikar rundtrubbiga
---2

2. Bladbas urnupen. Honblommor och frukter tydligt skaftade.
---ek (Q. robur)
2. Bladbas kilformad. Honblommor och frukter nästan oskaftade.
---bergek (Q. petraea)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faga/querc/nyckel.html
Senaste uppdatering: 11 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg