Fagus L.

Bokar

Beskrivning. Lövfällande, storvuxna träd, upp till 40 meter höga. Vinterknoppar långsmala, spetsiga, kala. Blad hela, elliptiska, hårbräddade. Hanblommor i långskaftade, rundade samlingar; klockformade, fem- till sjuflikade; ståndare 8-16. Honblommor parvis i svepeskål (cupula); stift tre. Cupula uppsprickande i fyra flikar, skaftad, taggig, omslutande en eller oftast två nötter. Nöt (bokollon) omkring 1,5 centimeter lång, trekantig, vasskantad.
Kromosomtal: 2n=24.

Etymologi. Släktnamnet Fagus kommer av grekiskans fegos, namnet användes redan av Homeros, 800 f. Kr, om någon bok eller ek (Quercus), enligt Lid (1985).

Släktet har tio arter, i Sverige förekommer bara arten bok (F. sylvatica).

Familj: Fagaceae

Art:
bok (F. sylvatica)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faga/fagus/welcome.html
Senaste uppdatering: 1 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg