Bildgalleri

Bok - Fagus sylvatica L.


Bokskog

Bokskog

Ungplanta med groddblad

Blommande kvist

Blommande kvist

Blad

Vinterknopp

Honblommor

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faga/fagus/fagusyl2.html
Senaste uppdatering: 26 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg