Vicia L.

Vickrar

Beskrivning. Ett- eller fleråriga, vanligen klängande örter. Stjälk kal eller hårig. Blad parbladiga, vanligen med många småblad, småblad fjädernerviga, uddblad vanligen omvandlat till klänge eller sällan som en kort udd. Blommor ensamma eller i kort- eller långskaftade klasar från bladvecken. Krona vit, rosa, rödlila, blå eller violett, ibland mönstrad. Ståndare tio, övre ståndare fri. Stift ett, allsidigt hårigt eller endast hårigt på framsidan. Frukt en balja som spricker upp i två lika delar. Frön två till flera.
Kromosomtal: 2n=12 (backvicker, bondböna, buskvicker, vårvicker, ärtvicker), 2n=12, 14 (fodervicker), 2n=14 (duvvicker, häckvicker, luddvicker, skogsvicker, sparvvicker), 2n=14, 28 (kråkvicker), 2n=24 (luktvicker).

Övrigt. Släktet vickrar är mycket likt släktet vialer (Lathyrus) och skiljs bara genom att de senare är håriga på stiftets baksida och har oftast få, vanligen bågnerviga småblad.

Etymologi. Släktnamnet Vicia är ett latinskt namn på vicker som användes redan av Varro omkring 200 f. Kr.

Släktet har omkring 140 arter. I Sverige förekommer ett drygt tiotal arter regelbundet, men ytterligare ett tiotal förekommer tillfälligt. Bland de mer kända arterna kan nämnas häckvicker (V. sepium), kråkvicker (V. cracca) och den odlade arten bondböna (V. faba). Till de tillfälligt inkomna arterna hör till exempel turkvicker (V. bithynica), linsvicker (V. ervilia), brokvicker (V. melanops), ljungvicker (V. orobus) och ungersk vicker (V. pannonica).

Familj: Fabaceae

Arter:
backvicker (V. cassubica)
bondböna (V. faba)
buskvicker (V. dumetorum)
duvvicker (V. hirsuta)
fodervicker (V. sativa)
gulvicker (V. lutea)
häckvicker (V. sepium)
kråkvicker (V. cracca)
luddvicker (V. villosa)
luktvicker (V. tenuifolia)
skogsvicker (V. sylvatica)
sparvvicker (V. tetrasperma)
ungersk vicker (V. pannonica)
vårvicker (V. lathyroides)
ärtvicker (V. pisiformis)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/vicia/welcome.html
Senaste uppdatering: 2 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg