Sparvvicker

Vicia tetrasperma (L.) Schreb.

Vetenskapliga synonym: Ervum tetraspermum L.

Firfrøvikke Tadder-Vikke Mäkivirvilä Smooth Tare Viersamige Wicke

Sparvvicker

Beskrivning. Sparvvicker är en späd, klättrande, ettårig ört. Stjälkarna är veka och kan bli upp till sju decimeter långa. Bladen är parbladiga med tre till sju par småblad och ett enkelt eller grenigt klänge. Småbladen är långsmala, trubbiga till spetsiga. Stiplerna är helbräddade. Sparvvicker blommar i juni-juli med små blekvioletta blommor som sitter ensamma eller i en fåblommig klase på långa skaft som utgår från bladvecken. Kronan är bara omkring sex millimeter lång. Fruktbaljan är kal och innehåller oftast fyra frön.
Sparvvicker Sparvvicker kan förväxlas med duvvicker (V. hirsuta) som också den är ettårig, späd, småblommig och ofta växer i samma miljö. Den senare har dock fliktandade stipler, blomklasar med upp till sex blommor, samt håriga fruktbaljor som vanligen bara innehåller två frön.

Sparvvicker

Utbredning. Sparvvicker är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige, men den förekommer tillfälligt även i de norra landskapen. Den växer i åkrar och på torra backar. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet tetrasperma kommer av grekiskans tetra (fyra) och sperma (frö), namnet syftar på att fruktbaljan vanligen innehåller fyra frön.

Familj: Fabaceae
Släkte: Vicia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/vicia/vicitet.html
Senaste uppdatering: 2 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg