Häckvicker

Vicia sepium L.

Vetenskapliga synonym: V. sepium L. var. montana (W. D. J. Koch) A. Fröhl. (ssp. montana)
Svenska synonym: nordhäckvicker, nordlig häckvicker (ssp. montana), sydhäckvicker, sydlig häckvicker (ssp. sepium)

Gjerdevikke Gærde-Vikke Aitovirna Giljaflækja Bush Vetch Zaun-Wicke

Häckvicker

Beskrivning. Häckvicker är en flerårig, klättrande, oftast kal ört som kan bli upp till sex decimeter lång. Bladen är parbladiga med flera par småblad och ett vanligen grenigt klänge. Småbladen är utdraget äggrunda, bredast vid basen och har oftast en tvär spets. Stiplerna är hela och har en mörk fläck på undersidan. Häckvicker Häckvicker blommar från juni till augusti med violetta blommor som sitter i fåblommiga kortskaftade klasar från bladvecken, vanligen med bara två till fyra blommor i varje klase. Kronan är oftast violett med mörkt ådrat segel men kan ibland vara rödaktig eller sällan vit. Fruktbaljan är kal och blir slutligen svart. Häckvicker Två underarter av häckvicker brukar urskiljas, huvudunderarten sydhäckvicker (ssp. sepium) har vanligen äggformade småblad med uddspets, medan nordhäckvicker (ssp. montana (W. D. J. Koch) Hämet-Ahti) har smalare, avlånga blad och mindre, blekare blommor.

Utbredning. Häckvicker är vanlig i hela landet, utom i fjälltrakterna där den är sällsynt. Den växer Häckvicker på ängar, i skogsbryn eller i skogar och lundar. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet sepium kommer av latinets sæpes (häck) och betyder 'växer vid häckar'.

Familj: Fabaceae
Släkte: Vicia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/vicia/vicisep.html
Senaste uppdatering: 14 november 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg