Ungersk vicker

Vicia pannonica Crantz

Svenska synonym: strimvicker (ssp. striata)

Ungarsk vikke Ungarsk Vikke (ssp. pannonica), Stribet Vikke (ssp. striata) Unkarinvirna Hungarian Vetch Ungarische Wicke

Ungersk vicker Beskrivning. Ungersk vicker är en ganska storväxt, ettårig ört. Stjälken är vek, mjukhårig och kan bli knappt en meter hög. Bladen är parbladiga med fem till åtta par lansettlika till smalt äggrunda småblad, uddbladet är omvandlat till ett klänge med vars hjälp den klättrar i omgivande vegetation. Stiplerna är små, spetsiga och har ofta en fläck på undersidan. Ungersk vicker blommar i juni-juli, blommorna sitter ensamma eller få tillsammans på korta skaft. Fodret är hårigt och dess nedre tänder är längre än de övre. Kronan är gul eller matt violett, kronseglet är hårigt på utsidan och har en skiva som antingen är lika lång som sitt skaft eller kortare. Baljorna är gulaktiga, silkeshåriga och innehåller vanligen flera frön. Ungersk vicker har två underarter i vårt land, huvudunderarten ungersk vicker (ssp. pannonica) har smutsgul krona med kort skiva på seglet, medan underarten strimvicker (ssp. striata (M. Bieb.) Nyman) har matt violett krona med lång skiva på seglet.
Ungersk vicker känns igen på att blommorna sitter få tillsammans, att bladen har många par småblad, samt att baljorna är håriga. Den liknar mest gulvicker (V. lutea) som enklast skiljs genom att kronans segel är kalt på utsidan.

Utbredning. Ungersk vicker kan påträffas tillfälligt i södra Sverige. Den växer på kulturmark i åkrar, vägkanter och liknande. Arten hör ursprungligen hemma i sydöstra Europa och Främre Asien. Första fynduppgift för huvudunderarten, ungersk vicker (ssp. pannonica), är från Kalmar, Småland och publicerades 1910. Underarten strimvicker (ssp. striata) hittades först i Malmö i Skåne och fyndet publicerades 1901 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet pannonica kommer av latinets Pannonia, ett område under romartiden, som bland annat omfattar delar av Ungern och Österrike.

Familj: Fabaceae
Släkte: Vicia

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/vicia/vicipan.html
Senaste uppdatering: 4 juni 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg