Gulvicker

Vicia lutea L.

Gulvikke Gul Vikke Keltavirna Yellow Vetch Gelbe Wicke

Gulvicker

Beskrivning. Gulvicker är en ettårig, klängande och finhårig ört. Bladen är oskaftade med sex till åtta par smala spetsiga småblad och ett avslutande klänge. Gulvicker blommar från juni till augusti med blekgula blommor som sitter ensamma eller parvis i bladvecken. Fodrets nedersta flik är mycket längre än de övriga. Kronan är omkring två centimeter lång och har ett segel som är kalt på utsidan. Fruktbaljorna är glest styvhåriga.
Den gula kronan med på utsidan kalt segel och de styvhåriga frukterna är karaktäristiska för arten som endast kan förväxlas med ungersk vicker (V. pannonica), den senare skiljs genom att kronans segel är hårigt på utsidan.

Baljor av gulvicker

Utbredning. Gulvicker är en sentida inkomling från Medelhavsområdet, som påträffas sällsynt i åkrar och på ruderatmark. Arten uppträder oftast tillfälligt, men har blivit bofast på ett par ställen i Skåne, till exempel på Kullaberg. Första fynduppgift är från Strömstad, Bohuslän år 1931, ett fynd som publicerades år 1936 (Hylander 1971). I Naturhistoriska riksmuseets samlingar finns dock ett exemplar insamlat i Hälsingland redan år 1879.

Etymologi. Artnamnet lutea betyder gul och syftar på blommornas färg.

Familj: Fabaceae
Släkte: Vicia

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/vicia/vicilut.html
Senaste uppdatering: 2 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg