Vårvicker

Vicia lathyroides L.

Vårvikke Vår-Vikke Nätkelmävirna Spring Vetch Sand-Wicke

Vårvicker Beskrivning. Vårvicker är en mycket liten, ettårig ört med parbladiga blad och rödvioletta blommor. Stjälken är upprätt, ganska styv och kan bli upp till tjugo centimeter hög, men är vanligen betydligt lägre. Bladen är små och parbladiga med ett till tre par korta och trubbiga småblad, de saknar oftast klänge. Vårvicker blommar redan i april-maj med små rödvioletta blommor Vårvicker som sitter enstaka och oskaftade i bladvecken. Kronan är endast omkring fem millimeter lång. Frukten är en balja med fint vårtiga frön.
Vårvicker är lätt att känna igen, den liknar ingen av de andra arterna i släktet vickrar (Vicia). Eftersom den är så liten kan den dock vara svår att få syn på.

Vårvicker

Utbredning. Vårvicker växer på soliga kortvuxna, torra gräsmarker på sandiga, gärna kalkhaltiga jordar. Den är ganska ovanlig men kan vara lokalt talrik. Arten förekommer från Skåne till Uppland, huvudsakligen i kusttrakter. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades av Retzius i Kongliga Vetenskapsacademiens Handlingar 1769 (Nordstedt 1920).

Vårvicker

Etymologi. Artnamnet lathyroides kommer av Lathyrus, som är det vetenskapliga namnet på släktet vialer, och -oides (liknande). Namnet betyder vialliknande, vilket syftar på de fåtaliga bladparen.

Familj: Fabaceae
Släkte: Vicia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Vicia Lathyroides. S. N. 488. Växer på högderne kring Cimbrishamns hamn, 1 á 1½ tum hög under gräset; vid Christianstad och Lund samt Käflinge 1 á 1½ qvarter hög."

Ur Anmärkningar vid Skånes Ört-Historie av A. J. Retzius (Kongliga Vetenskapsacademiens Handlingar 1769)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/vicia/vicilat.html
Senaste uppdatering: 14 november 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg