Duvvicker

Vicia hirsuta (L.) Gray

Vetenskapliga synonym: Ervum hirsutum L.
Svenska synonym: duvlins

Tofrøvikke Tofrøet Vikke Peltovirvilä Loðflækja Hairy Tare Beharte Wicke

Duvvicker Beskrivning. Duvvicker är en ettårig, späd ört med vek stjälk som kan bli upp till sex decimeter lång. Bladen är parbladiga med fem till nio par småblad och grenigt klänge, stiplerna är fliktandade. Småbladen är långsmala, tvärskurna i spetsen och har vanligen en liten udd. Duvvicker Duvvicker blommar från maj till juli med små vitaktiga blommor som vanligen sitter i fåblommiga klasar på långa skaft som utgår från bladvecken. Blommna sitter vanligen två till fem tillsammans i klasarna, men de kan ibland sitta ensamma. Kronan är omkring fyra millimeter lång. Fruktbaljan är hårig och innehåller två frön.
Arten sparvvicker (V. tetrasperma) förväxlas ofta med duvvicker, men den förra har hela stipler, samt kala fruktbaljor som vanligen innehåller fyra frön.

Duvvicker Utbredning. Duvvicker är vanlig från Skåne till Uppland men förekommer sparsamt även längre norrut. Den växer i samma miljöer som sparvvicker (V. tetrasperma), i åkrar och på torra backar. Duvvicker, fruktbaljor Första fynduppgift publicerades av Rudbeck år 1685 i Hortus Botanicus (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet hirsutum kommer av latinets hirtus (raggig) och syftar på den håriga fruktbaljan.

Familj: Fabaceae
Släkte: Vicia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Duf-lins. Wäxer allmänt i åkrarne bland Säden. Den ätes wäl gärna af Husdjuren, men är så liten at den föga lönar odling. Frön kunna tjena til föda för Höns, Dufwor."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/vicia/vicihir.html
Senaste uppdatering: 15 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg