Bildgalleri

Kråkvicker - Vicia cracca L.


Kråkvicker

Kråkvicker

Kråkvicker

Kråkvicker

Kråkvicker

Kråkvicker och
käringtand
(Lotus corniculatus)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/vicia/vicicra2.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg